Din samling av seriøse tester på nett.

Filtrer etter nøkkelord
Filtrer etter kategori
Sorter testene
AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Er du hypokonder?

Dette nettstedet gir en grei forklaring på hva det vil si å være hypokonder. Det er en reell sykdom i seg selv og bunner i angst for å få sykdommer og for å dø. Det gis en grei innføring i ulike aspekter av det å være hypokonder og avsluttes med en liste med spørsmål som […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Hvor stresset er du?

Dette er en test som fokuserer på de helsemessige konsekvensene av å være stresset. Den innleder med en del fakta rundt stress, hvorfor vi blir stresset og hvilken effekt det har på kroppen vår og helsen vår. Spørsmålene er formulert slik at du nok bør tenke igjennom hvordan du selv opplever hverdagen din og deretter […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Test deg selv; er du er deprimert?

Det er mange som sliter med depresjon og det er viktig å oppdage og behandle depresjon hvis man har det. Derfor er det en god ide å holde øye med humøret. Har du perioder hvor du er nedfor og sliten, kan det være lurt å ta en test. Da blir du mer oppmerksom på hvordan […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Har du et forhøyet angstnivå?

Å være redd for ting er ikke bare vanlig, det er helt normalt. Det er en av kroppens viktigste forsvarsmekanismer. Dessverre kan noen utvikle en overdreven eller forhøyet angstreaksjon. Da vil vedkommende oppleve å få angstfølelsen uten at det eksisterer en reell fare. Kroppen vil reagere med økt produksjon av svette, høy puls, høyt blodtrykk […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Er du eller noen du kjenner en narsissist?

En narsissist er en person som er helt avhengig av å bli sett og beundret av de rundt seg.  Uten dette mistrives vedkommende og vil derfor utvikle en følelse av eierskap overfor personene rundt seg. Dette viser seg ved at vedkommende prøver å styre andre personer og kontrollere deres omgivelser, alt i en søken etter […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Hvor sensitiv er du?

Noen mennesker reagerer svært sterkt på stimuli slik som høye lyder, sterkt lys, andre personers sinnsstemning og andre personers forventninger.  Er du en av dem, er det en sjanse for at du er høysensitiv.   Å være høysensitiv handler i stor grad om at sinnet og kroppen reagerer mye sterkere enn gjennomsnittet på verden rundt […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Har du tvangspreget personlighetsforstyrrelse?

Dette er ingen sikker medisinsk test, og hvis du er bekymret må du ta kontakt med helsepersonell. Testen er utarbeidet av profesjonelle psykologer, og er derfor en god indikasjon på om du har problemer med en tvangslidelse.   En person som lider av en tvangslidelse har et så sterkt behov for kontroll at det går utover […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Har du en udiagnostisert ADHD?

ADHD er noe vi forbinder mest med barn og ungdom, men dette er også et problem for mange voksne. Mange av de voksne er klar over diagnosen, men det er også overraskende mange som ikke har fått diagnosen i ungdommen. Ulempen med dette er at de da ikke kan dra nytte av opplæring og støtte […]

AUTHOR RATEUSERS RATE (0)
Hvor mye stresser du?

I dagens samfunn er det ikke uvanlig å være stresset. Problemene oppstår hvis stresset tar for stor plass i hverdagen din og påvirker deg negativt over tid. En forholdsvis vanlig test for å se om du har problematisk stress heter Hopkins symptom sjekkliste. Denne gir selvsagt bare en indikasjon, men er en god start for […]

© Designed by DJMiMi