Skal du ut på langtur med båt, bør du ha kjennskap til kystradio og bruken av denne. Selv om mobiltelefon nettet i kystområdene har fått et kraftig løft, er det fremdeles ustabilt. Radioen er den eneste sikre kommunikasjonskanalen og da trenger du å vite hvordan denne skal brukes.

I denne testen får du muligheten til å prøve ut forskjellige situasjoner som kan oppstå og høre realistiske anrop til kystradioen.  Ulempen er at du ikke kan snakke inn i radioen, men må skrive hva du ville sagt. Selve radioens utseende er realistisk og det samme er knappene.