Det er dessverre ikke uvanlig å slite med tall og bokstaver. Lærevansker, i forskjellig grad, er noe mange sliter med og ikke alle blir oppdaget på skolen. Det kan også være at man som foreldre eller som ungdom, begynner å lure på hvorfor skolearbeid er så vanskelig.

Da kan denne testen være et bra sted å begynne. Testen begynner med en lesetest. Her skal du velge synonymer og ord som ligner. Du skal videre lese en tekst og svare på spørsmål til denne. Så må du finne feilstavede ord i en tekst og det hele avsluttes med mattespørsmål. 

Testen har et dynamisk brukergrensesnitt som gjør det enkelt å velge et svar alternativ. Det er flere svaralternativer og denne testen passer for flere aldersgrupper. Etter at testen er ferdig får du opp et resultat som viser om du har noen problemer med lesing og skriving. Du kan velge å sende inn resultatet til NetPed. De kan så kontakte deg og diskutere nærmere testing. Du kan også skrive ut resultatet og ta det med til kontaktlærer eller andre. Dette kan være starten på at du får en mer målrettet hjelp.

Testen er for ungdommer og voksne. 

Husk å sette av god tid og ha det rolig rundt deg når du tar denne testen.