Dette er en av de beste teoriprøvene på nettet, både i forhold til lengde og spørsmål. Du får 45 spørsmål og du får 90 min til å svare på dem alle. Dette er likt som hos vegvesenet.  Etter at du har svart på alle spørsmålene, husk å sette av god tid, får du opp om du har bestått eller ikke. Du kan maksimalt ha 7 feil for å stå.

Ulempen med denne testen er at den er reklamefinansiert på en noe dårlig plattform. Reklamen tar mye plass, noe som gjør at du må hele tiden bla nedover for å se alle svaralternativene. Det kan også virke litt tungvint å måtte trykke på pilknappen for å få opp nytt spørsmål fordi plattformen er litt uryddig. Antall spørsmål og seriøsiteten i spørsmålene veier opp for dette. Etter at alle spørsmålene er besvart kan du skrive ut en rapport og se over svarene. Du kan ta prøven så mange ganger du vil.