Har du tenkt på hvordan din livsstil påvirker CO2 utslippene våre? I denne testen går du gjennom alle detaljene i livet ditt, strømforbruk, matvaner, reisevaner og annet. Testen beregner detaljert hvor mye CO2 du genererer og klassifiserer deg deretter.

I slutten av testen kan du lese hvordan de regner ut dette, og hvordan de ulike elementene er vektet. Dette gjør testen nyttig, fordi du forstår hvordan vanene dine påvirker miljøet og utslippene