Skal du ta båtførerprøven, er det anbefale å øve mye. Her er en svært realistisk test som er gratis. Det er 50 spørsmål og du må ha 80% riktig. De påpeker at du må være klar over at sjøfartsdirektoratet nå har innført «særlig viktige spørsmål» på båtførerprøven. Dette er ikke markert i prøven, men du kan kun ha to feil her. Derfor er det i teorien mulig å stryke med bare 3 feil.

 

Du har 60 minutter på deg for å svare på spørsmålene, så sett av god tid. Spørsmålene er hentet fra faktiske eksamener, så du kan føle deg trygg på at dette er verdt å bruk tid på. Selve testplattformen er dynamisk og interessant. Absolutt verdt flere gjennomganger.

 

I begynnelsen er det litt forvirrende, fordi rett og feil svar vises på neste side. Er du litt stresset kan du ha glemt spørsmålet på den foregående siden. Heldigvis kan du bla tilbake og lese spørsmålet og se nærmere på alternativene.