For å ta denne testen bør du lese gjennom hele artikkelen fra VG. Denne artikkelen beskriver teorien rundt testen og resultatene. Selve testen, som er på engelsk, finner du som en lenke nede i artikkelen.

Svarene du gir vil bli lagret hos Universitetet i Calgary, Canada og inngå i analysegrunnlaget som de forsker på. De lover at ingen data kan spores tilbake til deg, og de ber heller ikke om navn, epost-adresser eller lignende.

Spørsmålene er interessante og du svarer på en skala fra «Strongly disagree» til «Strongly agree» og dreier seg om holdningene dine til ulike situasjoner. Testen avsluttes med noen spørsmål om hvem du er (data om deg selv) slik som alder, kjønn etc. Dette brukes antakelig for å lage rapporter og analyser om personligheter. Du blir igjen forsikret om at dette ikke kan spores tilbake til deg.