Er du interessert i mer alternative personlighetstrekk og tanker? Da er nok en Enneagram en god test for deg. Denne fokuserer på litt andre trekk enn vanlige personlighetstester og  viser din personlighet i forhold til 9 personlighetstyper. Mer informasjon om personlighetstypene og hva som kjennetegner dem, står på nettsiden. Følg bare lenken nederst på siden.

Selve testen er på engelsk, noe som kan være litt krevende for noen. Det er mange spørsmål, så sett av god tid til å gå igjennom alle sammen. Husk også å være ærlig, ellers får du ikke noe ut av testen. Etter at du har svart på alle spørsmålene, får du resultatet opp på skjermen. Du kan også velge å laste ned et mer utvidet resultatskjema som går inn på flere detaljer.