Vi har testet flere personlighetstester her på Testdegselv.no, men dette er en av de mer karriereorienterte testene vi har sett. Selve testen kalles en Disk personlighetstest. I denne får du vite hvordan du gjør det på 4 forskjellige kjerneområder. Dette er:

stabilitet, samtykke, innflytelse, dominans

Basert på svarene i undersøkelsen får du opp et sirkeldiagram som viser personlighetsstrekkene. Denne delen av undersøkelsen er gratis. Ønsker du å ha papirer å vise frem på jobb intervju eller annet, kan du betale for å få en utvidet analyse.

Testplattformen fungerer bra, men du må virkelig tenke deg om. Spørsmålene er forholdvis greie, men det er en ekstra vri. Du må si både hva du mener passer bra for deg, og hva du mener passer dårlig. I noen av kategoriene var dette ikke enkelt for undertegnede. Resultatet blir da bedre.