Testen er satt opp for å avdekke hvordan du best fungerer i arbeidsmiljøet. Det er fokus på din foretrukne arbeidsmetode, hvilke utfordringer du liker og hvordan du ser på arbeidsoppgaver og kollegaer.

 

Spørsmålene er enkle og svaralternativene relevante. Når du har svart på alt kommer det raskt en god og grundig gjennomgang. Her får du gode råd tilpasset ditt resultat, og anbefalinger om hva du kan gjøre videre.