I denne testen får du mulighet til å teste hvor god du er i naturfag og bærekraftig utvikling. Testen tar deg igjennom de fleste elementer i bærekraftig utvikling, og du får mange svaralternativer å velge mellom.

Testen er godt laget, du får tilbakemelding om antall poeng direkte etter hvert svar, og du ser hele tiden hvor mange riktige svar du har av hvor mange mulige.

Testen dekker skolepensum i faget, og er et fint hjelpemiddel for elever som vil forberede seg til eksamen.