Lesehastighet handler ikke bare om hvor fort du kan lese en tekst, det handler om hva du oppfatter når du leser. Nøyaktighet kombinert med hastighet er essensielt. Denne testen handler om å lese en tekst og velge rett ord som passer inn i teksten. Ordene er ganske like og derfor må du fokusere.

Testen er nyttig for både ungdommer og voksne. Får du et dårlig resultat, kan det være lurt å jobbe med lesehastigheten og leseforståelsen.  Kanskje bør du senke hastigheten når du leser så du ikke går glipp av viktig informasjon.

Du må gå igjennom hele testen før du får opp resultatet til slutt. Du kan be om en rapport etter testen hvor du får opp tekstene på nytt og du kan se nærmere på svarene dine.