Her kan du teste dine nynorsk-kunnskaper – fra de mest grunnleggende vokabular og grammatikk og opp til de mer avanserte. Det finnes øvelser og minigrammatikk.

Hvis du har fulgt litt med i timene bør du komme greit gjennom denne. Oppsummeringen sier hvor mange poeng du har fått og hvordan svarene fordeler seg i de tre grammatiske områdene som du har blitt testet i.