Barn og unge kan ha vanskelig for å forstå nettvett, hva som er ok å dele og hva man skal være forsiktig med. Dette er en test for barn og unge, de det kan være smart å ta den sammen med mor og far eller i en klasse-situasjon slik at alternativene kan diskuteres.

Spørsmålene er både skriftlige og blir lest opp, det er fint fordi da kan alle forstå dem. Men svaralternativene må leses selv, og det kan være vanskelig for de yngste å forstå hvis de velger å ta testen alene.