Noen mennesker reagerer svært sterkt på stimuli slik som høye lyder, sterkt lys, andre personers sinnsstemning og andre personers forventninger.  Er du en av dem, er det en sjanse for at du er høysensitiv.

 

Å være høysensitiv handler i stor grad om at sinnet og kroppen reagerer mye sterkere enn gjennomsnittet på verden rundt seg. Ofte kan man merke dette ved at personen har kraftige reaksjoner på forholdsvis små hendelser. Vi gjør alle feil innimellom, men noen av oss føler at verden raser sammen hvis de gjør en feil.

 

Hvis du vet at du er høysensitiv, kan du ta dine forholdsregler. Denne testen kan være det første skrittet i å få et bedre innblikk i hvordan du reagerer og hvordan du kan løse noen av hverdagsutfordringene på en bedre måte.
Er du bekymret for din eller andres mentale helse, anbefaler vi at du straks tar kontakt med helsepersonell. De kan gi deg bedre individuelle råd enn en slik test som er generell i formen.