Det finnes mennesker som ikke kan kjenne igjen et ansikt. Disse lider av Prosopagnosi – ansiktsblindhet. Men det finnes også de som er svært gode i ansiktsgjenkjenning. De kalles supergjenkjennere. Greenwich University har laget en test hvor du får se 15 ansikt og skal plukke ut disse blant andre ansikter i etterkant. Du får se et ansikt i noen sekunder og så får du se mange ansikter og skal plukke ut det rette. Det begynner relativt enkelt og blir vanskeligere utover i testen.

Det er en morsom test, men den krever høy konsentrasjon. Er du en supergjenkjenner?