Her kan du teste hvor god du er i et fremmedspråk. Målet med testen er å vurdere hvilke forkunnskaper du har, slik at Berlitz kan gi deg et tilbud på opplæring for å bli bedre.

Du må registrere deg med navn, telefonnummer og lage en bruker for å ta testen. Du må også ta stilling til hvilket Berlitz-kontor som skal vurdere testen din (by / land). Når du har registrert dette, kan du starte testen.

Testen består av 68 spørsmål i en blanding av å lytte til noen som snakker og deretter svare på spørsmål og rene tekst / forståelses spørsmål. Antatt tid er ca 30 minutter og man bør ha ro og fred rundt seg for å klare spørsmålene. Man har 2 minutter til å besvare hvert spørsmål.