Denne testen leveres av NTNU og Helsedirektoratet. Det er en test som er både litt artig og samtidig alvorlig. Forskerne mener at vi har vår faktiske alder i år, som telles fra det året vi blir født, og kroppen har en alder om er basert på hvor godt vi tar vare på den. 

Kroppens alder kan vi justere ved å ta enkle grep i forhold til helsen vår. Dette kan være å øke antall treningstimer, slutte å røyke eller annet. Slike grep kan gjøre at kroppen vår blir yngre og vi kan få en bedre alderdom. 

I denne testen får du opp kroppens alder etter å ha svart på alle spørsmålene. Kroppens kan være yngre eller eldre enn din faktiske alder. Basert på resultatene, kan du bli henvist videre til helsenorge.no sine ressurser. Helt spesifikt vil testen lede deg videre til Helse Norges satsning: Treningsprogram på 30 dager. Dette er utviklet helt spesifikt for å hjelpe å senke kroppens alder og hjelpe Norges befolkning bli sunnere.