Hvis du ikke vet hva du vil arbeide med i fremtiden er dette testen for deg. Du blir her bedt om å svare på ikke bare hva du vil jobbe med, men hvem du er i ulike situasjoner. Spørsmålene er enkle og krever ikke stor selvinnsikt, men du må likevel tenke godt igjennom hva du velger.

Testen er laget for Høyskolen Kristiania og du får mulighet til å bestille studieveiledning som del av oppsummeringen.