Dette er en imponerende bra personlighetstest som hjelper deg å finne ut hvilken av 16 personligheter du er. Testen er tatt av 75 millioner så langt. Den tar litt tid og gir deg en solid tilbakemelding over flere sider. Tilbakemeldingen beskriver personlighetens styrker og svakheter – spesielt innenfor områdene forhold, vennskap, foreldreskap og karriere.

Du får også vite andre kjente personligheter som deler din personlighetstype.

I tillegg til at du får din personlige tilbakemelding kan du også grave i anonyme data og se hvordan personligheter varierer mellom ulike land. Hvilke land har flest utadvendte innbyggere f.eks.? Grav i dataene her.

Om du ønsker kan du bruke litt over 30$ på å kjøpe ut en 169 sider e-bok med mer beskrivelse og tips ifht din personlighet.