Ønsker du å vite mer om gasser og miljøet? Da kan du teste hva du vet med denne testen. Det er en kjapp og grei test, med flere svaralternativer. Det kan være litt vanskelig å vite om du har svart riktig, så du må ha noe kunnskap selv også.

Testen er lett å gjennomføre.