Allemannsretten er en lov som gir oss retten til å ferdes fritt i både utmark og innmark. Den definerer hva eieren av jordstykket har rett til å gjøre i forhold til å begrense fri ferdsel over området. I praksis betyr dette for.eks. at man ikke kan gjerde inn et område av stranden selv om stranden tilhører eiendommen. 

Dette er det grunnleggende, men husker du hvordan du skal bruke kunnskapen? Klikk på linken for å komme til en test der du kan teste dine kunnskaper om dette emnet. Det er 15 spørsmål. Hvert spørsmål har flere svaralternativer. 

Du får beskjed om svaret ditt er riktig eller feil, men får ikke vite det riktige hvis du svarer feil. Etter at testen er ferdig, får du en oppsummering. Den sier hvor mange rette du har og har en link til hvor du kan lese mer om emnet. Du kan også dele testen på Facebook og utfordre venner.