Dette er ingen sikker medisinsk test, og hvis du er bekymret må du ta kontakt med helsepersonell. Testen er utarbeidet av profesjonelle psykologer, og er derfor en god indikasjon på om du har problemer med en tvangslidelse.

 

En person som lider av en tvangslidelse har et så sterkt behov for kontroll at det går utover livskvaliteten og forhold til andre mennesker. De har et usunt sterkt behov for å være flink og prestere maksimalt, noe som gjerne fører til at nærmest hvert eneste minutt er organisert og planlagt. Ofte oppfattes også personen som svært rigid og sliter med å være spontan.

 

I denne testen, med 19 spørsmål, får du en pekepinn på om du har en tvangspreget hverdag. Et greit utgangspunkt hvis du eller noen du er glad i er bekymret for den psykiske helsen.