ADHD er noe vi forbinder mest med barn og ungdom, men dette er også et problem for mange voksne. Mange av de voksne er klar over diagnosen, men det er også overraskende mange som ikke har fått diagnosen i ungdommen. Ulempen med dette er at de da ikke kan dra nytte av opplæring og støtte i hvordan leve best med diagnosen.

 

Denne testen er ingen utdypende eller lang test. Den er utelukkende ment for å gi en indikasjon på om du bør ta kontakt med helsepersonell for å få utredet dette.(PS! Det er annonser på siden du kommer til og noen av de har en «Start»-knapp. Ikke forveksle disse med lenken til starten av selve testen.)