En person som har en posttraumatisk stresslidelse eller PTSD, har vært utsatt for en traumatisk hendelse. Denne hendelsen har skapt dype sår og kan påvirke personens kontakt med andre mennesker, kontakt med egne følelser og muligheten for å ha et vanlig sosialt liv.

 

I denne testen får du helt konkrete spørsmål om hvordan du opplever hverdagen din og ditt reaksjonsmønster. En test med noen spørsmål på nettet kan ikke gi deg en fullverdig diagnose. Dett kan kun gi deg en indikasjon på om du bør kontakte helsepersonell. Uavhengig av resultatet på denne testen må du ta kontakt med helsepersonell dersom du er bekymret for din mentale helse.