Dette nettstedet har mye informasjon om FN, miljø og informasjon om bærekraftig utvikling. Det er lagt opp til diskusjoner, se på film og gruppearbeid for å lære mer om dette. Målgruppen er videregående skole.

Det er laget et Kahoot-quiz hvor man kan teste de kunnskapene man har tilegnet seg. Spørsmålene er ikke så mye om bærekraft i seg selv, men mer om FN, hvordan FN er organisert og finansiert. Det er også noen spørsmål om bærekraft.