Dette nettstedet gir en grei forklaring på hva det vil si å være hypokonder. Det er en reell sykdom i seg selv og bunner i angst for å få sykdommer og for å dø.

Det gis en grei innføring i ulike aspekter av det å være hypokonder og avsluttes med en liste med spørsmål som skal hjelpe deg med å vurdere om du er hypokonder eller ikke. Spørsmålene skal besvares med graden av hvor sterkt du reagerer på en skala 1-5. Deretter skal du legge sammen totalscore. Normalt er under 30, hvis du scorer over 40 har du et problem.