Dette var en morsom test. Testen består av en rekke sirkler med farger i. Ved å venstre klikke på sirkelen får man fasit – hvis man ikke er fargeblind skulle man se ett tall, hvis man har en type fargeblindhet ser man et annet tall eller ingenting.

Det er i alt 24 sirkler å sjekke ut. I noen sirkler ser man tall, i andre sirkler er det en sti som skal følges. Og i noen sirkler ser man ingenting hvis man ikke er fargeblind. Fasiten er rimelig detaljert på hva man ser avhengig av om man er fargeblind eller ikke, og hva man skal se avhengig av hva slags fargeblindhet man har.