Det er mange påstander i pressen og på sosiale medier om klimakrisen. I denne testen stilles det en rekke spørsmål og du får tre svaralternativ. Spørsmålene dreier seg om isbreer, klimagasser, temperatur og annet og du svarer ved å klikke på det alternativet du tror er riktig. Du får svaret med en gang og en liten forklaring til hvorfor.