En narsissist er en person som er helt avhengig av å bli sett og beundret av de rundt seg.  Uten dette mistrives vedkommende og vil derfor utvikle en følelse av eierskap overfor personene rundt seg. Dette viser seg ved at vedkommende prøver å styre andre personer og kontrollere deres omgivelser, alt i en søken etter å få all oppmerksomhet rettet mot seg selv. Derfor kalles dette også for «psykopatens lillebror».

 

I denne testen svarer du på spørsmål som gir en indikasjon på om personens personlighet, slik den vises i handlinger, ligger innenfor narsissisme spekteret. Denne testen er relativt kort, men gir en god indikasjon.