Befinner du deg i faresonen? Her får du hjelp til å kartlegge ditt eget alkoholforbruk. Testen er utarbeidet av overlege Olaf G. Aasland i Statens edruskapsdirektorat. Den ligger på sidene til Trasoppklinikken som er en del av spesialisthelsetilbudet til Helse Sør-Øst. Klinikken gir behandling til alkoholavhengige, medikamentavhengige, blandingsmisbrukere og deres familier.