Denne testen er laget for å få flere til å velge realfag som del av utdannelsen eller i alle fall ikke velge bort realfag før man har landet på et yrke eller et studium hvor man er sikker på at det ikke trengs.

 

Spørsmålene er i flere deler. Det fokuseres på personlighet i den første delen og den tilbakemelding som gis i konklusjonen er interessant og ikke minst relevant. Relevansen kommer fordi personligheten stilles opp mot hvilke yrker som typisk kunne passe personligheten din.

I del to er spørsmålene rettet mot hva du kunne tenke deg å arbeide med og hvordan du liker å arbeide. I tilbakemeldingen settes dette sammen med hvilke yrker som passer til dine svar og tilbakemeldingen er også vist i en graf som stiller de ulike yrkene opp mot hverandre i forhold til dine svar.

Del tre er spørsmål om hvordan du liker å lære og i tilbakemeldingen får du nyttige kommentarer som passer til hva du svarte.

Den siste delen er basert på dine faginteresser og er den delen som har minst tilbakemelding i oppsummeringen.