Det er viktig å teste kunnskapene sine når man går på skole og skal ha eksamen. Her får du en test som går igjennom det du skal kunne i Naturfag 5 – kapittelprøve 1.

I denne testen bruker de mulighetene som internett gir, du får opp relevante grafer og data og svarer på spørsmål ved å krysse av for riktig(e) alternativer. Antall rette telles umiddelbart, slik at du hele tiden ser hvordan du ligger an.

Det er 20 spørsmål i testen og du kan få totalt 64 poeng.