Denne testen sjekker dine praktiske regneferdigheter. Du får helt konkrete og realistiske oppgaver som handler om dagligdagse situasjoner. Spørsmål som handler om å regne om dl til liter, finne ut prisen på en vare etter at den er satt ned med X %.

Dette gjør prøven mer interessant for mange og ikke minst, det er lettere å forstå hvorfor denne kunnskapen er viktig. Det er 30 spørsmål totalt og du får resultatet etter at alle spørsmålene er besvart.

Du kan be om en oppsummering etter at prøven er ferdig. Denne gir deg alle detaljene. En god måte å gjøre dette til en positiv opplæringssituasjon.