Dette er en spennende test som utfordrer dine evner til å analysere, kombinere og holde fokus. Formålet med testen er å se om du har de nødvendige evner som kan gjøre deg skikket til å bli flygeleder.

Testen består av flere områder hvor du testes i raske matteoppgaver, logiske fortsettelser, evnen til å lytte og konsentrasjonsfokus. Hver test har en timer, slik at du må svare ganske raskt.