I dag er det mange som ukritisk deler informasjon på sosiale medier. Mange diskusjoner oppstår rundt informasjon som i ettertid viser seg å være «fake news». Faktisk.no har også avslørt at det er flere nettsteder som bevisst feilinformerer for å styre våre meninger i en gitt retning.

Denne testen tar scenarier og spør deg så hvor informasjonen må komme fra for at du skal kunne stole på den. Den tar også opp spørsmål som om du har krav på å få rettet ting du har sagt, hva du kan avsløre om andre i sosiale medier etc.

Konklusjonen til slutt er klar og konsis og vil nok være nyttig for mange.