Dette nettstedet har fokus på videregående skole og norskfaget. Denne testen har fokus på litteratur i slutten av 1800-tallet og frem til slutten av andre verdenskrig.

Testen består av en rekke flervalgs-spørsmål og handler om retninger i litteraturen og hva litteratur-debatten handlet om. Når du har besvart alle spørsmålene får du vite hvilke som er riktige og hvilke som er feil. Men du får ingen fasit, så du må lese pensum for å finne ut hva som er riktig.