Det er mye matematikk i hverdagen, enten det er snakk om å regne ut pris etter at rabatten er trukket fra eller å summere flere varer. Det kan også være andre og større regneoppgaver man må løse, slik som å regne ut gulvflaten før du kjøper fliser. Spørsmålet blir derfor: kan du dette eller må du be om hjelp?

Kompetanse Norge har laget flere matteoppgaver, i form av flere pdf hefter. De kan lastes ned og du får med en fasit. Kanskje en ide for neste familiesammenkomst? Eller på hytta? Hvem er flinkest i hverdagsmatte?