Dette er en demotest hos et nettsted som har høye ambisjoner. Nettstedet heter bestått og de garanterer at hvis man kjøper tjenestene vil du stå på teoriprøven. Vi kan ikke uttale oss om betalingstjenestene, men demoversjonen er utmerket.

Demoversjonen har tydelige og konsise spørsmål. Videre er tegningene skarpe og detaljerte, noe som er viktig når du skal vurdere situasjonen basert på illustrasjonen. Du huker av for rett svaralternativ, trykker på «avgi svar». Datamaskinen markerer det rette svaret og gir deg en kort forklaring på hvorfor dette alternativet er korrekt.